گواش
گواش

رنگ های روشـــن و درخشــــان، قابلیت پوشانندگی بالا، دارای نشــــان استاندارد اروپا.

گواش

رنگ های روشـــن و درخشــــان، قابلیت پوشانندگی بالا، دارای نشــــان استاندارد اروپا.

گواش 12رنگ پیوسته بزرگ - 12 colour poster paint in large cups

گواش ۱۲ رنگ پیوسته بزرگ طلقی

کد کالا: 4016
58,100 تومان 49,385 تومان
گواش 12رنگ پیوسته کوچک - 12 colour poster paint in small cups

گواش ۱۲ رنگ پیوسته کوچک طلقی

کد کالا: 4015
31,500 تومان 26,775 تومان
گواش 12 رنگ جعبه مقوایی - 12 colour poster paint in 30ml

گواش ۱۲ رنگ جعبه مقوائی

کد کالا: 4028
55,350 تومان 47,050 تومان
گواش 6رنگ پیوسته طلقی - 6 colour poster paint in large cups

گواش ۶ رنگ پیوسته بزرگ طلقی

کد کالا: 4009
29,000 تومان 24,650 تومان
گواش 6رنگ جعبه مقوایی - 6 colour poster paint in 30ml

گواش ۶ رنگ جعبه مقوائی

کد کالا: 4027
27,600 تومان 23,460 تومان
گواش فسفری 8رنگ - 8 colour neon poster colour

گواش فسفری

کد کالا: 4071
68,310 تومان 58,063 تومان