ظرف غذا
ظرف غذا

در طرح ها و ابعاد متنوع، تهیه شده از مواد با کیفیت بالا.

ظرف غذا

در طرح ها و ابعاد متنوع، تهیه شده از مواد با کیفیت بالا.

ظرف غذا بیضی - oval dish

ظرف غذا بیضی

کد کالا: 6022
20,000 تومان
ظرف غذا مربع - Square dish

ظرف غذا مربع

کد کالا: 6021
21,000 تومان
ظرف غذا مستطیل بزرگ سوپاپ دار

ظرف غذا مستطیل بزرگ سوپاپ دار

کد کالا: 6024
22,300 تومان
ظرف غذا مستطیل کوچک سوپاپ دار

ظرف غذا مستطیل کوچک سوپاپ دار

کد کالا: 6023
19,000 تومان
قمقمه - Thermos

قمقمه

کد کالا: 6025
20,800 تومان
لیوان - Glasses

لیوان

کد کالا: 6020
6,800 تومان