اخبار و رویدادها
اخبار و رویدادها

اعضای هیئت مدیره جدید این انجمن آقایان محمود رضا صنعت کار (رییس هیئت مدیره) - حسین برخدا (نایب رییس و دبیر انجمن) - محمد نجاریه (خزانه دار) - ن ...

  صبح سه شنبه ۱۱ تیر ماه ۹۸، با حضور دکتر محمدرئوف قادری مدیر ...

شرکت پیک تحریر ایرانیان با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر و انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان ن ...

جشنواره فروش اسباب بازی ایرانی توسط انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی، ازا ...